Årsmötet valde in Anders Sjöberg och Per Anders Granhag i styrelsen! Ingemar Nilsson hedersmedlem!

Årsmötet 2022 hölls 18 maj och innebar utökad styrelse, invald hedersmedlem och reviderade stadgar. Protokollet skickas inom kort ut till medlemmarna.

2022-05-20 07:27