Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk belysning

En av våra medlemmar, Eva Magnusson, höll en föreläsning med titeln "Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk belysning.” på Kvinnohistoriskt museum i Umeå 20 mars 2020. 

Eftersom föreläsningen väckte en hel del intresse har hon sett till att göra en filmversion av den tillgänglig på Youtube, nu för våra medlemmar via ett av årets tidiga medlemsbrev och på begäran fortsättningsvis.  

Att föreläsningen finns inspelad, beror på att den har använts på några av kurserna i Psykologförbundets specialistutbildning de senaste åren.

2022-04-02 11:19