Välkommen!

Psykologihistoriska Sällskapets syfte är att

• väcka och underhålla intresse för psykologins historia

• verka för svensk psykologihistorisk forskning

• främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från svensk psykologis historia

Syftena söker vi för närvarande att uppfylla bl.a. genom att

  • i samarbete med Sveriges Psykologförbund etablera ett lämpligt arkivutrymme för psykologihistoriskt särskilt värdefullt material
  • i samarbete med Föreningen Seniorpsykologerna bidra till att berättelser genererade av de första generationerna psykologer kan sammanställas och göras tillgängliga
  • återuppta Sällskapets ambition att ge ut småskrifter med psykologihistoriska teman.

Persongalleri

Styrelse

Gunn Johansson, ordförande, professor em. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Ingemar Nilsson, vice ordförande: professor em.Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet.

Andreas Rydberg, andre vice ordförande, Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet

Lars Ahlin, sekreterare & webbmaster, leg psykolog & civilekonom 

Erik Wennström, kassaföreståndare, med doktor och leg psykolog 

Siv Boalt Boëthius, leg psykolog/psykoterapeut, professor em. Stockholms universite

Örjan Salling, leg psykolog 

Kerstin Isaksson, professor em. och leg psykolog, Mälardalens universitet

Persongalleri