• ÅRSMÖTE 2024 - nya personer invalda i styrelsen!

  Mötet hölls I Stockholm och över Zoom och leddes av mötesordförande Stefan Jern.

  Läs mer…
 • Sommarkursen "Kritiska perspektiv på psykologins historia"

  Kursen behandlar psykologins framväxt som modern vetenskap från 1800-talet till vår tid. Genom historiska nedslag undersöker kursen psykologins uppkomst och den centrala roll den kommit att spela i det västerländska samhället.

  Klicka här för mer information och antagning

 • Kuriosa för medlemmar

  Nu är sidan Kuriosa på plats. Den ligger under "För medlemmar". När du loggat in där så hovrar du med pekaren över huvudrubriken "För medlemmar" så blottas fyra underrubriker varav den nya "Kuriosa". Gå dit och ha en stunds trevlig läsning. (Problem att hantera hemsidan? Gå till supportsidan för hjälp!) 

 • PHS aktuella på TAM-ARKIV

  PHS aktuella på TAM-ARKIV

  Psykologihistoriska Sällskapet besökte genom Siv Boalt Boethius och Gunn Johansson TAM-ARKIV där vårt arkivmaterial nu finns. De kom för att sondera i materialet inför vårt kommande 25-årsjubileum. (Bilden är från TAM-ARKIV:s hemsida)Filmade föredrag för dig!

Fångar i biologin? - Kvinnor och mentalvård i historisk belysning

En av våra medlemmar, Eva Magnusson, höll en föreläsning med titeln "Fångar i biologin? Kvinnor och mentalvård i historisk belysning.” på Kvinnohistoriskt museum i Umeå 20 mars 2020. Eftersom föreläsningen väckte en hel del intresse har hon sett till att göra en filmversion av den tillgänglig på Youtube, och ska läggas ut på sidan "FÖR MEDLEMMAR" inom kort. Att föreläsningen finns inspelad, beror på att den har använts på några av kurserna i Psykologförbundets specialistutbildning de senaste åren.

Den besvärliga Elin Wägner

Elin Wägner (1882-1949) är en av Sveriges viktiga röster under nittonhundratalet. Hon var både  en populär romanförfattare och sträng opinionsbildare. Hon stred för rösträtten, freden och miljön. Hon var även intresserad av modern psykologi. Flera av hennes romaner är klassiker, och i debattboken Väckarklocka (1941) föregriper hon vår tids ödesfrågor: ”Människan har stört jämvikten i naturen och uppträder nu själv som ett skadedjur”.

Ulrika Knutson talar här om Elin Wägner och bland annat nämns relationen med psykologiprofessorn John Landquist. Ulrika är journalist och författare. Hon har varit ordförande i Publicistklubben och gästprofessor i journalistik i Göteborg. Hennes senaste böcker är Den besvärliga Elin Wägner (2020) och nyutgåvan av Kvinnor på gränsen till genombrott (2021).

Psykologins historiska roll vid högertrafikomläggningen 1967

Vi får se och lyssna till några centrala psykologer som var med när det hände. En estrad med pionjärer och unika och fängslande berättelser av personer som hade insyn. 
Seniorpsykologer berättar

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund driver ett projekt där seniora psykologer beskriver sitt arbetsliv.

För att läsa på skärm klicka : http://www.psykologforbundet.se/Seniorpsykologer-berattar/ 

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter. Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna. En tanke med att presentera dessa berättelser är att ge nya psykologer en historik så att nuvarande erfarenheter av psykologyrket kan förstås utifrån den utveckling som skett under årtionden. Trevlig läsning!

   DAGS ATT BLI MEDLEM?   KLICKA HÄR!
Symposiebok och filmade föredrag!

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologin som akademisk disciplin ibland pedagogiken, ibland filosofin, och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades  psykologi som ett självständigt ämne och professorerna Gunnar Johansson (1911-1999) och Gösta Ekman (1920-1971) kom att få stor betydelse för svensk psykologisk forskning.

Psykologihistoriska Sällskapet vill ju medverka till ökad kunskap om psykologins framväxt och utveckling i Sverige. Därför anordnades ett symposium kring en av rötterna till denna psykologi, nämligen den utveckling som utgick från de två pionjärerna, båda verksamma inom området perception och psykofysik. I boken beskriver tidigare studenter och medarbetare hur deras forskning påverkats av eller relaterat till den forskning som bedrevs av Johansson och Ekman.

Boken inleds med en kort idéhistorisk bakgrund med presentation av de två huvudpersonerna. Därefter presenteras, ur olika perspektiv, den dynamiska utvecklingen mot kognitiv psykologi och beslutsfattande och vitt skilda tillämpningsområden berörs. Exempelvis spädbarns perception och motorik, flygpiloters förarprestation, människa-datorinteraktion,  rumsupplevelsens psykologi, trafiksäkerhetspsykologi och kärnkraftsäkerhetens psykologi.

Boken kostar 240 Kr och kan beställas från Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida: https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-se/article/3858/historien-om-svensk-psykologisk-forskning Här kan du också ladda ner boken som PDF gratis!

OBS!! Alla föredragen kan ses och höras under fliken "ENDAST FÖR MEDLEMMAR"! 
Om gruppdynamisk historia

Psykologerna och pionjärena Stefan Jern, Siv Boalt Boëthius och Anders Hallborg leder samtalet, reflexionerna och kåserierna över ett halvsekels gruppdynamisk historia. Här skildras motgångarna och framstegen under en resa på minerade fält. Seminariet filmades  och kommer så småningom att läggas ut för visning. 
”Skolpsykologins vision och verklighet”

En intessant filmad föredragning om skolpsykologins historia som ska redigeras och publiceras när tiden medger.