ÅRSMÖTE 2024 - nya personer invalda i styrelsen!

Mötet hölls I Stockholm och över Zoom och leddes av mötesordförande Stefan Jern.

Till ordföranden valdes Gunn Johansson, omval 1 år.

Till nya styrelseledamöter valdes Ebba Kristina Blåvarg och Josephine Selander för två år.

Lars Ahlin och Pär Anders Granhag valdes om för två år.(I styrelsen ingår Kerstin Isaksson, Andreas Rydberg och Erik Wennström vilka alla valdes förra året på två år).

Till revisorer valdes Anders Wahlberg och Erland Hjelmqvist

Årsmötet valde slutligen Robert Holmberg, Eva Magnusson och Stefan Jern till ny valnämnd

Gunn Johansson riktade ett tack till avgående ledamöterna Siv Boalt- Boëthius, Örjan Salling och Anders Sjöberg.

2024-05-09 07:54